Commissies

Activiteitencommissie 2017-2018

v.l.n.r. Harold Westendorp, Suzanne van der Bijl, Elselot Lankhorst, Lisanne Pilon, Patrick Tjeerdsma en Maxime Heijman

De Activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten van de vereniging. Naast een aantal informele activiteiten ligt de focus op het organiseren van inhoudelijke bezoeken aan verscheidene organisaties, colleges en lezingen. Door middel van deze activiteiten willen wij onze leden een breed beeld geven van het staats- en bestuursrecht. Als studievereniging fungeren wij graag als brug tussen studie en praktijk! 

Enkele van de jaarlijks terugkerende activiteiten zijn het vakgroepdiner, een bezoek aan de RWE Eemshavencentrale en een bezoek aan Den Haag. Daarnaast verzorgt de Activiteitencommissie jaarlijks een pubquiz, lezingen en/of colleges, kantoorbezoeken en bezoeken aan overheidsinstanties.

De Activiteitencommissie 2017-2018 bestaat uit de volgende leden:

Lisanne Pilon (voorzitter)
Patrick Tjeerdsma
Elselot Lankhorst
Suzanne van der Bijl
Harold Westendorp
Maxime Heijman

 

De MarcKrantcommissie 2017-2018

v.l.n.r. Sophie Perlot, Hilde Klok, Maarten van der Laan en Hannah Hilberink

Sinds het collegejaar 2017-2018 worden er staats- en bestuursrechtelijke artikelen op de MarcKrant Blog gepubliceerd. De MarcKrantcommissie is verantwoordelijk voor deze blog. Hierop worden uiteenlopende artikelen gepubliceerd, van verschillende schrijvers. Van studenten tot gerenommeerde deskundigen, iedereen met een bijdrage op het gebied van staats- of bestuursrecht krijgt de kans die onder een breed publiek te verspreiden. Ook is onze MarcKrant Blog het podium voor bedrijfsspecials en interviews. Nieuwsgierig geworden? Neem vooral een kijkje!

De MarcKrantcommissie 2017-2018 bestaat uit de volgende leden:

Sophie Perlot (voorzitter)
Maarten van der Laan
Hannah Hilberink
Hilde Klok

 

De Opleidingscommissie 2017-2018

De Faculteit Rechtsgeleerdheid kent tien opleidingscommissies. Elke commissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit personeel. De opleidingscommissie voor rechtsgeleerdheid bestaat uit vier studentleden, waarvan er een door Frederik van der Marck is benoemd. 

Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol binnen de kwaliteitszorg voor de faculteit. Ze staan namelijk dicht bij het onderwijs en hebben een adviserende functie op opleidingsniveau tegenover de Faculteitsraad, het Faculteitsbestuur en de Directeur Onderwijs. Een opleidingscommissie heeft drie kerntaken:

1. Advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER)

2. Het jaarlijks beoordelen van de wijze van het uitvoeren van de OER

3. Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs binnen de opleiding

a. Hierbij valt te denken aan de onderwijsuitvoering, de onderwijsprogrammering, studiebegeleiding, vakevaluaties etc. 

Daarnaast heeft een opleidingscommissie een meldpuntfunctie richting studenten. Studenten kunnen klachten, suggesties en problemen over vakken, tentamens en stafleden aandragen bij de studentleden van hun opleidingscommissie. 

Dit jaar zit Attie Schout namens Frederik van der Marck in de opleidingscommissie rechtsgeleerdheid. Je kunt haar bereiken via a.c.schout@student.rug.nl.

 

Lijkt het je leuk om actief te worden bij Frederik van der Marck? Stuur dan een mail naar bestuur@frederikvandermarck.nl