Bestuur

 v.l.n.r. Patrick Tjeerdsma, Suzanne van der Bijl, Anna Barbara Vrionakis, Sam Maasbommel, Hilde Klok                             Foto door Sikko Medema

Bestuur 2018-2019

Anna Barbara Vrionakis - Voorzitter                        

De voorzitter is het gezicht en algemene aanspreekpunt van de vereniging. Zij zit de wekelijkse bestuursvergadering voor en is voorzitter van de Algemene Ledenvergadering. Zij coördineert en stimuleert de activiteiten van het bestuur. Verder zorgt de voorzitter er in verschillende overlegorganen (waaronder het Verenigingenoverleg Groningen) dat de belangen van de vereniging behartigd worden. 

E-mail: voorzitter@frederikvandermarck.nl

 

 

 

Suzanne van der Bijl - Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor alle correspondentie met de leden en alumni van de vereniging. Zij houdt het ledenbestand bij. Tevens is de secretaris notulist tijdens de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering. Na afloop van een vergadering stelt zij tijdig de notulen op.

E-mail: secretaris@frederikvandermarck.nl

 

 

 

 

Sam Maasbommel - Penningmeester

De penningmeester draagt zorg voor het beheer en behoud van de financiën binnen de vereniging en is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven die door de vereniging worden gedaan. Aan het begin van het bestuursjaar stelt de penningmeester een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur en de algemene ledenvergadering. Aan het eind van het bestuursjaar schrijft de penningmeester een financieel jaarverslag en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur en de algemene ledenvergadering. Tot slot onderhoudt de penningmeester het contact met de kascommissie.

E-mail: bestuur@frederikvandermarck.nl

 

 

Patrick Tjeerdsma - Commissaris intern

De commissaris intern is naast algemeen bestuurslid ook voorzitter van de Activiteitencommissie. In samenwerking met deze commissie organiseert hij alle activiteiten van Frederik van der Marck. Hij is het aanspreekpunt voor de actieve leden en motiveert de actieve leden deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten.

E-mail: activiteiten@frederikvandermarck.nl

 

 

 

 

Hilde Klok - Commissaris extern

De commissaris extern is verantwoordelijk voor alle externe relaties van de vereniging. Zij onderhoudt bijvoorbeeld het gehele jaar door contact met kantoren inzake samenwerkingen. Ook stelt zij zelfstandig samenwerkingscontracten op. Zij is algemeen bestuurslid en daarnaast ook voorzitter van de MarcKrantcommissie. Deze commissie voorziet de MarcKrant Blog, de verenigingsblog, van spraakmakende staats- en bestuursrechtelijke artikelen.  

E-mail: bestuur@frederikvandermarck.nl