Bestuur

 

Bestuur 2017-2018

v.l.n.r. Lisanne Pilon, Jarno van den Brink, Peter Boonstra, Dorien Bakker, Sophie Perlot

 


 

Peter Boonstra - Voorzitter                        

 

  Tel: 06-25109460

  De voorzitter is het gezicht en algemene aanspreekpunt
  van de vereniging. Hij zit de wekelijkse bestuursvergadering voor
  en is voorzitter van de Algemene Ledenvergadering. Hij coördineert
  en stimuleert de activiteiten van het bestuur.  

  Verder onderhoudt de voorzitter de contacten met de
  betrokken vakgroepen, beschermheren en andere
  relaties.

  Tot slot zorgt de voorzitter er in verschillende
  overlegorganen (waaronder het Verenigingenoverleg Groningen)
  dat de belangen van de vereniging behartigd worden. 

 

 

 

 

 

Dorien Bakker - Secretaris

 

  Tel: 06-48772421

  De secretaris is verantwoordelijk alle correspondentie met de
  leden en alumnileden van de vereniging. Zij houdt het
  ledenbestand bij. 

  Tevens is de secretaris notulist tijdens de bestuursvergaderingen
  en de Algemene Ledenvergadering. Na afloop van een
  vergadering stelt zij tijdig de notulen op.

 

 

 

 

 

 

 

Jarno van den Brink - Penningmeester

 

  Tel: 06-11826850

  De penningmeester draagt zorg voor het beheer en behoud van
  de financiën binnen de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor
  de inkomsten en uitgaven die door de vereniging worden gedaan.

  Aan het begin van het bestuursjaar stelt de penningmeester
  een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan
  het bestuur en de algemene ledenvergadering.
  Aan het eind van het bestuursjaar schrijft de penningmeester
  een financieel jaarverslag en legt deze ter goedkeuring
  voor aan het bestuur en de algemene ledenvergadering.

  Tot slot onderhoudt de penningmeester het contact met
  de kascommissie.

 

 

 

Lisanne Pilon - Commissaris Intern

 

  Tel: 06-46587207

  De commissaris intern is naast algemeen bestuurslid ook
  voorzitter van de Activiteitencommissie. In samenwerking met
  deze commissie organiseert zij alle activiteiten van
  Frederik van der Marck.

  Zij is het aanspreekpunt voor de actieve leden en motiveert
  de actieve leden deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten.

 

 

 

 

 

 

Sophie Perlot - Commissaris Extern

 

  Tel: 06-27164817

  De commissaris extern is verantwoordelijk voor de externe
  relaties van de vereniging. Zij houdt het gehele jaar contact
  met kantoren voor het werven van sponsoren. De commissaris extern
  stelt zelfstandig de sponsorcontracten op.

  Zij is algemeen bestuurslid en daarnaast 
  voorzitter van de MarcKrantcommissie. Deze commissie
  voorziet de MarcKrant Blog van spraakmakende
  staats- en bestuursrechtelijke artikelen.  

 

 

 

 

 

 

Naast telefonisch zijn wij ook via mail bereikbaar: bestuur@frederikvandermarck.nl