Adviesorganen

Kascommissie 

De Kascommissie zorgt ervoor dat het bestuur, en in het bijzonder de penningmeester, de financiën van de vereniging goed beheert. Dit doet zij door periodiek samen met de penningmeester de boekhouding te controleren. Daarnaast geldt de Kascommissie als het raadgevende orgaan van de vereniging met betrekking tot financiële zaken en controleert zij aan het einde van het bestuursjaar het financieel jaarverslag, welke vervolgens ter goedkeuring aan de ALV wordt voorgelegd.

De Kascommissie dient uit minstens twee leden te bestaan, die, vanwege het onafhankelijke karakter van de commissie, geen andere functie binnen de vereniging bekleden. Het beleid van de vereniging is om, mits mogelijk, minimaal de penningmeesters uit de twee voorgaande bestuursjaren deel uit te laten maken van de Kascommissie.

De Kascommissie 2017-2018 bestaat uit de volgende leden: 

Kim Wolbers (penningmeester bestuur 2016-2017)             
Nino van Deinsen (penningmeester bestuur 2015-2016) 

 

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit oud-bestuursleden. De Raad staat het zittende bestuur bij met advies. 

De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen:

Maret van Straalen (voorzitter bestuur 2016-2017)
Kimberly Strating (commissaris extern 2016-2017)
Wout Brouwer (voorzitter bestuur 2015-2016)