Interview Secretaris

En last but definitely not least, een interview met onze secretaris Dorien Bakker! Aan Maarten van der Laan van de MarcKrantcommissie de eer een aantal leuke vragen voor te leggen om onze secretaris beter te leren kennen. Lees snel verder!

 

 

 

 

 

 

Persoonlijk

Hoe is jouw interesse in het staats- en bestuursrecht ontstaan?

In eerste instantie heb ik voor rechten gekozen omdat ik niet precies wist wat ik wilde doen. Toen ik begon aan mijn bachelor was ik eigenlijk overal in geïnteresseerd. Ik vond alle vakken interessant en wilde graag weten hoe alles zat en waarom. Ik stelde veel vragen tijdens de colleges en bij het vak Bestuursrecht 1 is de docent, mevrouw Tolsma, daar op ingegaan. Zij ging heel uitvoerig en geïnteresseerd op mijn vragen in en wilde alles wel uitleggen. Zij heeft op een gegeven moment ook mijn naam genoemd voor het student-assistentschap voor het vak Bestuursrecht 1. Daarnaast heb ik annotaties geschreven met mevrouw Tolsma. Dat was echt heel leuk. Zij gaf mij echt het gevoel dat ik ook wat kon. Mijn naam stond ook boven die annotatie bij het AB (Administratiefrechtelijke Beslissingen).

Wij hebben elkaar leren kennen als deelnemers aan het studentenparlement in het voorgaande collegejaar. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd?

Dat vond ik een hele leuke ervaring. Ik zag er eerst wel tegenop omdat ik nog in mijn bachelor zat en de rest van de deelnemers allemaal masterstudenten waren. Uiteindelijk viel dat ook wel weer mee omdat je met zijn allen aan één project aan het werken bent. We hadden de taken in de fractie onderling verdeeld. Twee fractieleden deden woordvoeringen, een ander deed de interrupties. Het was hoofdzakelijk mijn taak om ervoor te zorgen dat al onze moties konden rekenen op een meerderheid binnen het studentenparlement. Daarom heb ik veel op de wandelgangen rondgelopen om te onderhandelen met andere partijen. Hierbij moest ik snel schakelen om te weten wie ik moest overtuigen en hoe ik dat het beste kon doen zodat we er het meeste uit konden halen voor onze fractie. Dat was erg spannend en leuk. Het was een heel dynamisch spel; je luisterde naar wat er gezegd wordt en daarna ging je de gang weer op omdat er iets geregeld moest worden. Uiteindelijk mislukte alles want al onze moties werden weggestemd en onze amendementen werden niet aangenomen. Toch zijn we door de jury uiteindelijk verkozen tot de winnaar van het studentenparlement. Ik denk dat wij deze titel in de wacht hebben gesleept doordat we als enige consequent vast hebben gehouden aan het ideologische DNA van onze partij. Wij vormden als team samen de fractie Verbonden van Boven (VVB). We moesten hierbij het Christelijk-sociaal gedachtegoed vertegenwoordigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ChristenUnie. Waar alle andere fracties zich verloren in machtspolitiek, hebben wij de nadruk gelegd op het doen klinken van een Christelijk-Sociaal geluid in het debat dat die dag in de Kamer gevoerd werd.  

Hoe zie jij de toekomst voor je?

Ik vind het wel heel lastig om te praten over later. Ik kan niet zo goed inschatten waar ik mezelf later zie. Ik wil graag in het noorden blijven of ergens waar het niet extreem ‘randstad’ is. Verder hoop ik dat ik later een leuke baan heb met leuke collega’s. Dat lijkt mij het belangrijkst. Als ik dingen zou moeten afstrepen, dan zou ik denk ik niet willen promoveren. Ik zie mijn scriptie al als een obstakel, dus laat staan een proefschrift. Het is heel groot en je hebt heel veel vrijheid en dan weet ik niet hoe ik dat moet aanpakken. Schrijven trouwens vind ik overigens wel erg leuk.

Heb je nog ambities binnen de universiteit naast je studie?

Het lijkt me wel leuk om werkgroepdocent te zijn voor Staatsrecht 1. Ik ben daar ook voor gevraagd maar dat werd mij te druk gezien het bestuursjaar dat ik nu doe. De stof is voor studenten die er onbekend mee zijn vaak ingewikkeld. Het lijkt mij een uitdaging om dat zo helder mogelijk uit te leggen. Ik heb geen idee of het mij ook zou liggen omdat ik soms ook heel chaotisch kan zijn wanneer ik aan het woord ben, althans, dat vind ik zelf.

 

Bestuursfunctie

Hoe ben je bij Frederik van der Marck terecht gekomen?

Dankzij mijn deelname aan het studentenparlement kende ik Sophie Perlot en Maret van Straalen (bestuur 2016-2017). Het vorige bestuur was destijds dringend op zoek naar bestuursleden en ik ben door Maret gevraagd of ik interesse had. Ook heeft professor Munneke mij nog geprobeerd over te halen. Toen ik hoorde dat Sophie een bestuursjaar ging doen leek mij het gezellig om ook te solliciteren.

Voordat ik begon aan mijn bestuursjaar bij Frederik van der Marck was ik nog helemaal niet bekend met de vereniging. Dat was eerst wel wennen omdat ik eigenlijk helemaal niemand binnen de vereniging kende, behalve Sophie. Het is gelukkig een kleine vereniging en met allemaal hele leuke, toegankelijke en gezellige mensen dus het was helemaal niet moeilijk. Ik werd meteen in de groep opgenomen. Daarnaast scheelde het ook Peter ook nog niet zoveel mensen kende. De constitutieborrels hebben er vervolgens wel voor gezorgd dat wij als bestuur meer binding hebben gekregen (haha).

Kan je daar misschien wat meer over vertellen?

Iemand – ik zal geen namen noemen – heeft na onze constitutieborrel de hele Brouwerij eronder gekotst.

Ik ben ook niet gebrast. We hebben er eigenlijk rekening mee gehouden dat ik mogelijk gebrast zouden worden. Daarom hebben we in de eerste plaats genoeg studenten bereid gevonden om op ons te letten tijdens de consti (zogeheten ‘beveiligers’, red.). Tijdens de consti hebben we de beveiligers uiteraard goed in de gaten gehouden. Op een gegeven moment zat een van de beveiligers telkens op zijn telefoon. Toen heb ik dus maar een glas water over hem heen gegooid.

De rest was na de constitutieborrel eigenlijk vrij snel weg en ik had nog wel zoiets van ‘Maar ik wil nog wel op stap!’. Het was ten slotte nog maar acht uur. Ik ben daarna nog bij een andere constitutieborrel beland, maar omdat de bar al gesloten was ben ik maar naar huis gaan.

Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt in je bestuursjaar bij Frederik van der Marck?

Dat zijn meerdere dingen. Als je iets wil binnen de vereniging kan je daar best zelf voor zorgen. Je hoeft het ook niet te vragen – omdat je zelf bestuurslid bent kan je het gewoon doen. Ik denk dat dit ook toepasbaar is als algemene les. Als ik iets wil, kan ik er zelf voor zorgen dat het gebeurt. Ik heb dat vroeger misschien niet altijd genoeg beseft. Ik was wat meer afwachtend en ik dacht al snel ‘Dat kan ik toch niet’ en dat is niet altijd de goede gedachte. Je kan in je eentje heel veel voor elkaar krijgen maar dan moet je er wel echt voor gaan.

 

Dilemma’s

Katten of honden?

Ik ben niet zo van de dieren. Mijn broer zei een keer tegen mij: ‘jij bent echt bang voor alles wat leeft, hè!’. Ik vind honden gewoon echt eng en levensgevaarlijk en katten vind ik onvoorspelbaar maar kan ik wel tolereren. Katten en honden merken ook gewoon dat je bang bent en gaan dan expres bij je zitten. Ik heb ook nooit echt veel huisdieren gehad. We hebben wel een konijn gehad, buiten in een hok, en eigenlijk durfde ik hem geeneens te aaien en oppakken al helemaal niet.

Alfa of bètavakken?

Mijn sterkste punt op de middelbare was de talen en het is misschien een beetje een gekke combinatie, maar wiskunde A was ik ook goed in. De echte bètavakken, zoals natuurkunde en scheikunde, waren niet mijn ding. Tegelijkertijd waren vakken zoals geschiedenis ook niet echt mijn ding. Ik ben dus niet een echte alfa of een echte bèta.

Stedentrip of naar de zon?

Liever naar de zon, maar ik zou niet de hele tijd op het strand willen liggen. Ik vind het ook leuk om op het terras te zitten en dingen in de omgeving te bekijken. Ik ben te onrustig om de hele dag op het strand te liggen, maar tegelijkertijd wil ik ook niet zoveel zien dat je het geen vakantie meer kan noemen.

Stappen of thuis op de bank?

Op de bank is ook prima maar op stap gaan en zuipen heeft ook wel wat. Niet te vaak natuurlijk. Als je uitgaat zijn de mensen nooit moeilijk, iedereen om je heen heeft het altijd leuk en gezellig.