MarcKrant Blog

Welkom op de MarcKrant Blog! 

Onze MarcKrant Blog is het platform voor interessante staats- en bestuursrechtelijke artikelen. Wij wensen u veel leesplezier!

 

Wilt u zelf ook een bijdrage leveren aan onze MarcKrant Blog? Stuur dan een mail naar marckrant@frederikvandermarck.nl

 

 

19jun

“Goede gronden?”. De groeistuip van het vertrouwensbeginsel binnen de rechtspraak van de ABRvS

Een bestuursorgaan mag het vertrouwen dat het heeft gewekt en dat heeft geleid tot gerechtvaardigde verwachtingen niet beschamen. Het vertrouwensbeginsel is één van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Maar wanneer wordt er precies voldaan aan dit vereiste? Wanneer wordt jouw verwachting beschermd door het vertrouwensbeginsel? In onze nieuwe blog legt Maarten van der Laan het vertrouwensbeginsel uit. Hierbij besteedt hij met name aandacht aan de recente jurisprudentie. Nieuwsgierig geworden naar dit interessante beginsel? Lees snel verder!

29mei

Interview Secretaris

En last but definitely not least, een interview met onze secretaris Dorien Bakker! Aan Maarten van der Laan van de MarcKrantcommissie de eer een aantal leuke vragen voor te leggen om onze secretaris beter te leren kennen. Lees snel verder!

27mei

De reguleringsdrang van gemeenten: pure noodzaak of vergaande overheidsbemoeienis?

De bierfiets is al lange tijd een doorn in het oog van de gemeente Amsterdam. Zo zou het grote, langzame voertuig voor verkeersopstoppingen zorgen en brengen de personen die zich erop begeven, onder het genot van een biertje, veel overlast met zich mee. Tijd voor een verbod op de bierfiets, aldus de gemeente. Maar is een verbod hier wel de juiste oplossing? Grijpt dit niet te ver in op de vrijheid die de burger mag verwachten binnen zijn gemeente? In de nieuwe MarcKrant Blog gaat Hilde Klok hier uitgebreid op in.

24mei

Interview Commissaris intern

Na het interview met de commissaris extern, voorzitter en penningmeester kan natuurlijk een interview met de commissaris intern ook niet uitblijven! Hilde Klok ging uitgebreid met de voorzitter van de activiteitencommissie, Lisanne Pilon, om tafel om haar beter te leren kennen. 

12mar

Interview Penningmeester

Inmiddels heb je al kunnen genieten van de stevige ondervraging van onze voorzitter Peter Boonstra (heb je deze gemist? Klik dan hier). Natuurlijk willen we ook graag de rest van het bestuur uitgebreid aan je voorstellen. Hannah Hilberink heeft de tijd genomen penningmeester Jarno van den Brink beter te leren kennen.

08feb

Bestuurlijke waarschuwing; een appellabel besluit?

Het besluitbegrip van de Awb ligt regelmatig onder vuur. Overheidshandelen wordt niet altijd inhoudelijk beoordeeld door de bestuursrechter, doordat de burger struikelt over het besluitbegrip. Een voorbeeld hiervan is de bestuurlijke waarschuwing. Een bestuursorgaan waarschuwt de burger dat hij of zij in overtreding is en dat als de overtreding wordt voortgezet handhavingsmaatregelen (kunnen) volgen. Een dergelijke mededeling heeft in beginsel geen rechtsgevolg en kan dus niet worden aangemerkt als besluit. Maar wat als een dergelijke waarschuwing niet terecht is? Of wat als het bestuursorgaan een three strikes and you’re out-beleid hanteert? Zou een burger in een dergelijke situatie niet in rechte op moeten kunnen komen tegen de bestuurlijke waarschuwing? In dit stuk gaat MarcKrantcommissielid Sophie Perlot in op de huidige lijn die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) hanteert met betrekking tot de bestuurlijke waarschuwing. Vervolgens zal zij ingaan op de zaak die ten grondslag ligt aan de conclusie en de conclusie zelf die staatsraad advocaat-generaal Widdershoven onlangs heeft gepubliceerd. Tot slot zal zij haar mening geven over de volgende vraag: moet de bestuurlijke waarschuwing aangemerkt worden als een appellabel besluit?

11jan

Interview Voorzitter

De tijd vliegt om, de kerstdagen zijn voorbij en het is alweer bijna halverwege het studiejaar. Het leek de Marckrantcommissie daarom de hoogste tijd om het Bestuur van Frederik van der Marck wat beter te leren kennen en eens flink aan de tand te voelen met wat lastige vragen. Als eerste is onze voorzitter Peter Boonstra aan de beurt. MarcKrantcommissielid Hannah Hilberink heeft hem het vuur aan de schenen gelegd en een aantal pittige vragen gesteld. 

 

12dec

Geeft overlast van een festival een recht op nadeelcompensatie?

Behoort schade, in de vorm van overlast door de verlening van een vergunning voor een evenement van één dag, tot het normaal maatschappelijk risico?1

Het aantal festivals in Nederland groeit hard.2 In ons  dichtbevolkte land kan dat soms voor veel overlast zorgen bij omwonenden. Als burger wil je deze overlast zoveel mogelijk beperken. Is het systeem van nadeelcompensatie dan een geschikt middel om bijvoorbeeld deze overlast vergoed te krijgen? En zo ja, hoe dient dit dan beoordeeld te worden? Op 5 juli 2017 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) hierover een uitspraak gewezen, met een verhelderende noot van Michiel Tjepkema.Voordat MarcKrantcommissielid Hilde Klok hier verder op in gaat, zal ze eerst kort uiteen zetten wat nadeelcompensatie inhoudt.

09nov

Hoge nood

Voor de rubriek 'Rechtspraak in beeld' heeft MarcKrantcommissielid Maarten van der Laan zich gebogen over een recente uitspraak van de rechter met betrekking tot plassen in het openbaar. In hoeverre kan je het een vrouw kwalijk nemen dat zij plast op straat wanneer er alleen openbare plasgelegenheden zijn die geschikt zijn voor mannen? Is het opleggen van een boete wegens wildplassen dan wel rechtvaardig te noemen?