Iedere rechtenstudent kent het Benthem-arrest, waarin het EVRM oordeelde dat een Kroonberoep zoals wij dat in Nederland kenden, in strijd is met artikel 6 lid 1 EVRM. Het arrest heeft dan ook een grote invloed gehad op het Nederlandse bestuursprocesrecht. Maar wie is de heer Benthem eigenlijk en wat voor invloed heeft deze uitspraak op hem persoonlijk gehad? De heer Bröring, die de heer Benthem persoonlijk kent, zal hier tijdens dit kroegcollege nader op in gaan.

De lezing zal plaatsvinden op 21 mei in het Land van Kokanje, Oude Boteringestraat 9 te Groningen. De inloop is om 19:30 uur, de lezing zal beginnen om 20:00 uur, vooraf aanmelden is niet nodig!