Het bestuur stelt zich voor!

De tentamenweken staan weer voor de deur, Frederik heeft zijn eerste activiteiten alweer kunnen afstrepen, de MarcKrant is druk bezig met interessante staats- en bestuursrechtelijke artikelen – kortom: het collegejaar 2018/2019 is in volle gang! Dat betekent dat het hoog tijd is om eens nader kennis te maken met het nieuwe bestuur!

 

 

 

 

Anna Barbara Vrionakis (22), voorzitter

Bachelor, afstudeerrichting Nederlands recht, jaar 3

Hoe ben jij bij Frederik van der Marck terechtgekomen?

Door alle leuke verhalen van Dorien Bakker (secretaris 2017/2018) en Peter Boonstra (voorzitter 2017/2018). Zij maakten vorig jaar deel uit van het bestuur van Frederik van der Marck. Hun enthousiasme met betrekking tot Frederik werkte aanstekelijk en heeft uiteindelijk uitgemond in het feit dat ik me dit jaar voorzitter mag noemen van deze mooie vereniging!

Wat zijn jouw doelen voor Frederik voor komend jaar?

Mijn hoofddoel dit jaar is om samen met de rest van mijn bestuur het imago van Frederik te verfrissen. Helaas kleeft er aan staats- en bestuursrecht vaak een saai beeld, maar dat is volkomen onterecht! Wij willen dit als vereniging graag aan zo veel mogelijk studenten laten zien.

Wat vind je het allerleukst aan het staats- en bestuursrecht?

De bestuursrecht praktijk trekt mij vooral. Ik ben recentelijk begonnen aan een stage op onder andere het gebied van bestuursrecht. De praktijk blijkt veel dynamischer en uitdagender dan ik van te voren had verwacht.

Wat is jouw favoriete wetsartikel?

Eigenlijk kan ik echt niet kiezen… Ik heb stiekem wetboeken onder mijn bed liggen…

Wat is jouw toekomstdroom?

Het is mijn droom om top advocaat te worden! Op welk rechtsgebied precies weet ik alleen nog niet zeker. Ik hoop daar na dit studiejaar nog een beter beeld van te hebben!

 

Suzanne van der Bijl (24), secretaris

Bachelor, afstudeerrichting Nederlands recht, jaar 3

Hoe ben jij bij Frederik van der Marck terecht gekomen?

Ik ben sinds vorig studiejaar lid bij Frederik van der Marck. Sinds ik ben begonnen met de studie Rechtsgeleerdheid heb ik al een voorkeur gehad voor het bestuursrecht, maar wist eigenlijk niet dat er een bijbehorende studievereniging bestond.  Ik heb de vereniging ontdekt doordat Dorien Bakker, met wie ik samen colleges volgde, afgelopen jaar secretaris was. Ik twijfelde om iets naast mijn studie erbij te gaan doen, en uiteindelijk heeft zij mij over de streep getrokken om te solliciteren voor een commissie en beloofde me dat het een fantastisch jaar zou worden. Dat is het ook zeker geweest: ik heb ongelofelijk veel plezier gehad tijdens het organiseren van de activiteiten en voelde me erg verbonden met de vereniging. Omdat ik graag actief wilde blijven binnen de vereniging, heb ik me daarom kandidaat gesteld voor het bestuur.

Wat zijn jouw doelen voor Frederik voor komend jaar?

Als secretaris ben ik natuurlijk vooral verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie en het notuleren van de (bestuurs)vergaderingen. Vooral wat betreft het ledenaantal is hier zeker winst te behalen. Het is fijn om te zien dat onze inspanningen om Frederik wat meer op de kaart te zetten worden beloond. Dit hebben we onder meer gedaan door een Frederik van der Marck-Instagrampagina op te richten. Door onze zichtbaarheid zowel online als offline te verhogen, hoop ik nog meer mensen enthousiast te kunnen maken voor onze vereniging en te bewerkstellingen dat ons ledenaantal blijft groeien zoals de afgelopen tijd.

Wat vind je het allerleukst aan het staats- en bestuursrecht?

Het staatsrecht vind ik interessant omdat het de basis legt voor al het andere. Onze Grondwet is daarbij natuurlijk erg van belang. Mijn interesse ligt echter vooral in het bestuursrecht. Ik vind het heel erg leuk dat er eerst een heroverweging plaatsvindt binnen het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Op deze manier is de gang naar de rechter lang niet altijd noodzakelijk. Hierdoor kan veel worden bespaard: energie, tijd en geld. Een win-winsituatie!

Wat is je favoriete wetsartikel?

Zonder twijfel zal dit wat betreft het staats- en bestuursrecht artikel 1 van onze Grondwet zijn. Bij het horen van de woorden ‘Allen die zich in Nederland bevinden..’ krijg ik toch een fijn gevoel: het is goed om te beseffen dat lang niet iedereen op de wereld de bescherming geniet die wij krijgen door het eerste artikel van onze grondwet. Wat betreft andere rechtsgebieden heb ik ook zeker wel wat favorietjes, zoals het befaamde artikel 6:162 BW. ’t Is toch altijd mooi om te kunnen roepen ‘hé, dat is een OD’tje’ als iemand iets per ongeluk kapot maakt.

Wat is jouw toekomstdroom?

Op persoonlijk gebied qua studie hoop ik binnenkort mijn bachelordiploma te halen, hierna wil ik graag de master Staats- en Bestuursrecht gaan doen. Als ik mijn master heb behaald, zou ik graag aan het werk willen voor de overheid, ik zie het zeker zitten om bij een gemeente aan het werk te gaan.

 

Sam Maasbommel (23), penningmeester

Master Rechtswetenschappelijk onderzoek, domein Staats- en Bestuursrecht

Hoe ben jij bij Frederik van der Marck terechtgekomen?

Ik had mij ergens in de loop van het academisch jaar 2017/2018 al als lid aangemeld, zonder aan dit lidmaatschap al te veel gevolg te geven. Tot professor Munneke, bij wie ik een student-assistentschap loop, mij april dit jaar voorlegde om een gooi te wagen naar het bestuur van Frederik. Ik ging bij mezelf te rade; een bestuursfunctie bij de vereniging die de belangen behartigt van studenten in míjn vakgebied?  Hoe zou ik dat kunnen laten schieten. Daarnaast is paars mijn lievelingskleur.

Wat zijn jouw doelen voor Frederik voor komend jaar?

De hoogste prioriteit voor mij als penningmeester is het realiseren van de begroting. Frederik is een kleine en gezellige vereniging, maar heeft als zodanig niet de diepste zakken. Toch willen we onze leden een actief jaar aanbieden tjokvol activiteiten, zonder daarbij in de rode cijfers te geraken. Derhalve is het zuinigheid troef op ons hoofdkantoor – hetgeen overigens wel weer creativiteit stimuleert.
Daarnaast heb ik de ambitie om samen met de rest van het bestuur het ledental verder op te krikken door de vereniging onder de aandacht te brengen bij zo veel mogelijk geïnteresseerden in het staats- en bestuursrecht. En, als we dan toch bezig zijn, hoop ik her en der een zaadje te planten kunnen bij mensen die nog niet eens wísten dat ze geïnteresseerd zijn! Publiekrecht gaat ons tenslotte allemaal aan.

Wat vind je het allerleukst aan het staats- en bestuursrecht?

Een mooie aansluiting op de vorige vraag; publiekrecht is overal. Mijn interesse ligt voornamelijk in het staatsrecht, en wel omdat het als grondslag geldt voor al het andere te bestuderen recht. Voor vele studenten vormen de staatsrechtvakken een struikelblok in de bachelor, een verplichte bijkomstigheid terwijl men niet kan wachten zich toe te leggen op het veel spannendere straf- of privaatrecht. Maar waar ligt de soevereiniteit om de maximumstraffen vast te stellen? Wie bepaalt hoever jouw boom ten minste af dient te staan van het perceel van de buurman? Dat gebeurt in de beide kamers der Staten-Generaal op basis van het door de kiezers opgelegde mandaat. Deze schakel tussen maatschappij en het recht dat ons hier aan de RUG wordt onderwezen, is wat mij zo enorm intrigeert. Zeker wanneer dit ideaalbeeld van de representatieve democratie de facto een slangennest van politiek gekonkel blijkt te zijn. Smullen.

Wat is jouw favoriete wetsartikel?

Artikel 30 van de Grondwet! Oftewel de gang van zaken bij de benoeming van een koning ingeval een opvolger niet voorhanden is. Voor de oplettende lezer verschaft dit artikel de grondwettelijke procedure tot afschaffing van de monarchie. Mocht de koninklijke bloedlijn doodlopen, dan kan bij voorbaat een opvolger bij wet worden benoemd. Ontbreekt bij het overlijden van het staatshoofd een opvolger, dan besluit de Verenigde Vergadering omtrent de benoeming van een Koning. Tot 1922 waren deze bepalingen imperatief, uitgaande van continuering van de monarchie. Sindsdien is de mogelijkheid dus opengelaten om via grondwetswijziging onze staatsvorm om te dopen tot republiek (of enige andere vorm, Nederland staat immers niet te boek als weerbare democratie). Gegeven de bewezen fertiliteit van de betrokken familie is het een niet voor de hand liggend scenario, maar een man mag fantaseren…

Wat is jouw toekomstdroom?

Ik zou graag het onderzoek ingaan, of me ten dienste stellen van de publieke zaak. In ieder geval hoop ik me gedurende mijn loopbaan aldoor te blijven ontwikkelen. Je bent immers nooit te oud om te leren! Met studeren hoop ik trouwens wel binnen afzienbare tijd klaar te zijn.

 

Patrick Tjeerdsma (26), commissaris intern

Bachelor, afstudeerrichting Nederlands recht, jaar 3

Hoe ben jij bij Frederik van der Marck terecht gekomen?

Mijn voorgangster, Lisanne Pilon, heeft mij benaderd toen zij op zoek was naar commissieleden voor de activiteitencommissie. Zij had namelijk onthouden dat ik interesse heb in het staats- en bestuursrecht. In eerste instantie twijfelde ik erg, omdat ik snel mijn studie wil afronden (zie bovenstaande leeftijd voor reden). Maar ik ben heel blij dat ik toch heb gesolliciteerd. De tijd die ik kwijt was, viel erg mee en ik heb er super leuke contacten door gekregen.

Wat zijn jouw doelen voor Frederik voor komend jaar?

Ik wil vooral leuke activiteiten organiseren die passen bij het nieuwe imago van Frederik. Dus naast formele activiteiten, ook informele lezingen, borrels en dergelijke. Frederik is een kleine vereniging maar heeft grote ambities. Daarom willen wij ook gewoon activiteiten organiseren die passen bij deze ambities, zoals een kantoorbezoek aan de Zuidas die in december op het programma staat. Wij hebben het kalender van 2018 inmiddels rond en zijn erg blij met de activiteiten die wij in de pijplijn hebben.

Wat vind je het allerleukst aan het staats- en bestuursrecht?

Ik heb een lichte voorkeur voor staatsrecht. Grote vraagstukken over het land kunnen zonder het staatsrecht niet worden opgelost. Ook vind ik het erg leuk om, zoals bij het vak Staatsrecht 3, te kijken naar andere landen; ‘Hoe is het in andere landen geregeld?’, ‘Waarom is dat zo geregeld?’, en ‘Waarom is dat Nederland wel of niet te realiseren?’.

Wat is je favoriete wetsartikel?

Ik vind het vooral fascinerend hoe bepaalde handelingen worden ingevuld door ongeschreven rechtsbeginselen, zoals bijvoorbeeld het vertrouwensbeginsel. Het is nergens gecodificeerd maar toch doen we het zo.

Wat is jouw toekomstdroom?

Naast het staats- en bestuursrecht heb ik ook veel interesse in het strafrecht. In zowel staats- en bestuursrecht en strafrecht wil ik graag een master afleggen. Mijn droom is dat ik rechter ben geweest in beide rechtsgebieden.

 

Hilde Klok (25), commissaris extern

Master Nederlands recht, afstudeerrichtingen Staats- en Bestuursrecht en Privaatrecht

Hoe ben je bij Frederik van der Marck terecht gekomen?

In het collegejaar 2017/2018 ben ik bij Frederik van der Marck gekomen als commissielid van de MarcKrant. Ik wilde nog graag iets inhoudelijks naast mijn studie doen. Ter voorbereiding op de master leek het mij daarom leuk om mij meer te verdiepen in het staats- en bestuursrecht. Via via heb ik Lisanne Pilon (commissaris intern 2017/2018) leren kennen en zij heeft mij vervolgens overgehaald om een commissiejaar te doen. Ik vond dit commissiejaar en de vereniging uiteindelijk zo leuk dat ik besloten heb te solliciteren naar een bestuursfunctie.

Wat zijn jouw doelen voor Frederik van der Marck voor komend jaar?

Mijn grootste doel is om Frederik als vereniging meer op de kaart te zetten. Ik hoop met mijn bestuur en de commissies iedereen te laten zien hoe leuk het staats- en bestuursrecht is. Het lijkt mij onwijs leuk wanneer mensen, die nooit enige interesse in dit rechtsgebied hadden, lid van onze vereniging worden omdat wij ze hebben laten zien hoe leuk het is. Samen met de MarcKrantcommissie hoop ik daarnaast ook dit jaar weer mooie artikelen online te zetten, met als doel het staats- en bestuursrecht wat meer te laten leven voor de rechtenstudent.

Wat vind je het allerleukst aan het staats- en bestuursrecht?

Als je over staats- en bestuursrecht begint, reageren mensen vaak met ‘Aah, saai’, of ‘Stoffig’. Dat vind ik zo jammer, want het staats- en bestuursrecht is ten eerste juist een rechtsgebied dat veel raakvlakken heeft met alle andere rechtsgebieden (die men over het algemeen wel interessant vindt). Denk bijvoorbeeld aan handhaving (strafrecht) en privacy (IT-recht). Dat is één van de dingen die ik zo leuk vind aan het staats- en bestuursrecht: het zijn ontzettend brede rechtsgebieden, en je kan er zoveel mee. Ten tweede zijn meer onderwerpen staats- en bestuursrechtelijk van aard dan men zou denken; zoals de kwestie van Howick en Lili, de Zwarte Pieten-discussie, de Pastafari-uitspraak of de recente uitspraak in de Urgenda-zaak.

Daarnaast vind ik vooral het raakvlak tussen het publiek- en privaatrecht interessant. Hoe verhoudt de overheid zich tot de burger? Wanneer kan er gesproken worden van privaat- dan wel publiekrechtelijk handelen van een overheidsorgaan en wat zijn de gevolgen hiervan? Ik wil daarom tijdens mijn master ook zeker vakken van de afstudeerrichting Privaatrecht volgen.

Wat is je favoriete wetsartikel?

Hoewel nog niet in werking getreden, art. 4:126 Awb inzake de nadeelcompensatie! Dit artikel heeft een speciale betekenis voor mij, omdat nadeelcompensatie het onderwerp van mijn allereerste MarcKrant Blog was! Daarnaast regelt het een belangrijk onderwerp, namelijk een recht op schadevergoeding als het bestuursorgaan in de rechtmatige uitoefening van zijn taak schade veroorzaakt aan een ander.

Wat is jouw toekomstdroom?

Ik ben er nog niet helemaal uit waar ik mijzelf later zie werken. Nu ik mij wat meer aan het oriënteren ben op wat ik later wil, lijkt de advocatuur mij wel wat. In de toekomst hoop ik in ieder geval mijn master met een goed gevolg te hebben afgerond, een goede baan te hebben gevonden en elke dag het beste in mijzelf naar boven te hebben gehaald.

 

Agenda

Lustrumborrel

Op 17 maart 2020 bestaat Frederik van der Marck precies 35 jaar💜 Dit moet natuurlijk gevierd worden in de vorm van een huisfeest! Praat bij met je oude bestuursleden en maak kennis met nieuwe leden! Stuur ons een mailtje via bestuur@frederikvandermarck.nl of stuur ons...

Kantoorbezoek Dirkzwager

Ga met ons mee naar Dirkzwager en zie zelf hoe het eraan toe gaat in dit prachtige advocatenkantoor! Opgeven kan door een mailtje te sturen naar: activiteitencommissiefrederik@gmail.com! *Voor de mensen die geen week OV hebben, worden de reiskosten vergoed!* Het...

Werkbezoek Pro Facto

Altijd al benieuwd geweest hoe Pro Facto er van binnen uitziet? Meld je snel aan via de activiteitenmail en leer Pro Facto kennen!

RECENTE POSTS

Reisblog Edinburgh

Reisblog Edinburgh

Het is inmiddels een tijdje geleden dat Frederik van der Marck met een aantal leden naar Edinburgh is afgereisd. We hebben vier dagen mogen genieten van het mooie Schotland en hebben zoveel mogelijk gedaan om de cultuur wat beter te leren kennen. Natuurlijk zijn er ook activiteiten ontplooid met betrekking tot het staats- en bestuursrecht. Om iedereen een proefje van de reis te geven, volgt hier een uiteenzetting van wat dag tot dag is beleefd. 

5G: Een ironische snelheidsstrijd

5G: Een ironische snelheidsstrijd

5G: Een ironische snelheidsstrijd  “Draadloze communicatie is niet langer slechts ‘nice to have’, maar inmiddels ‘need to have’.” Deze conclusie werd getrokken uit meerdere discussierondes die uiteindelijk leidden tot de Nota Frequentiebeleid 2016.1 Het citaat is...

Een dag in de praktijk

Een dag in de praktijk

De meeste rechtenstudenten zullen gedurende de studie een baan in een bepaald rechtsgebied aspireren. Een togaberoep staat hierbij hoog in de ranglijst. Maar hoe weet je precies wat deze praktijk inhoudt? Commissielid Chris van de Marckrant zoekt het uit en loopt een dag mee met een advocaat.