Een dag in de praktijk

De meeste rechtenstudenten zullen gedurende de studie een baan in een bepaald rechtsgebied aspireren. Maar hoe weet je precies wat deze praktijk inhoudt? Tijdens de studie zul je jouw tijd volmaken met het lezen van stoffige boeken en het luisteren naar professoren die vertellen over theoretische aspecten van het recht. Bij mij rees daarom de vraag hoe deze aspecten worden toegepast in de praktijk. Voor een antwoord op deze vraag is er geen betere mogelijkheid dan om een dag mee te lopen met iemand die werkzaam is in de praktijk. Op 7 januari heb ik een asielzaak bijgewoond in de rechtbank van Groningen met een advocaat die daarin gespecialiseerd is. Gedurende de dag zal ik vragen stellen aan de advocaat om meer helderheid te krijgen over wat het beroep advocaat precies inhoudt. 

Omwille van de privacy van de cliënten kan ik helaas niet te veel in de details treden. Maar ik kan wel een algemene schets geven waar de zaak over gaat en hoe deze zitting zich heeft afgespeeld. Ook wil ik graag meer verheldering bieden over hoe het is om als advocaat op te treden namens een cliënt.

 

 Aankomst

De dag begint met een nogal langzame binnenkomst. Omwille van de veiligheid mag je niet zomaar de rechtbank betreden op je dooie gemak. Bij aankomst werd mijn tas gecontroleerd en werd mij gevraagd welke zaak ik van plan was om te gaan bijwonen. Eenmaal in de rechtbank aangekomen wachtte de vrolijke advocaat (die toevallig mijn vader is) mij op. Hij gaf me een korte introductie over de inhoud van de zaak. Naast hem zat een 13-jarige jongen van Eritrese afkomst verlegen op een bankje voor zich uit te staren. De jongen zou zijn gevlucht uit zijn land van herkomst om de razzia’s te ontduiken. Het doel van deze razzia’s is om kindsoldaten te werven en deze dus te laten vechten. De jongen is gevlucht met een paar vrienden en heeft daarbij zijn familie achtergelaten. Ik, als Nederlander, kan mij deze situatie moeilijk voorstellen en vroeg me daarom ook af wat er door het hoofd van de jongen gaat nu hij in een vreemd land is waar andere mensen over zijn lot moeten gaan beslissen. 

Om het onderwerp wat luchtiger te maken, ontmoette ik na deze korte kennismaking de tolk. Dit was een aardige vrouw met een gevoel voor humor. Haar taak is om het komende gesprek in de rechtszaal begrijpelijk te maken voor de jongen. Ondertussen werden wij door de bode opgehaald en naar de zaal gebracht. Gedurende de rechtszaak zal de rechter de advocaat de gelegenheid geven om zijn gronden naar voren te brengen en de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), die de overheid vertegenwoordigt, ook deze mogelijkheid geven. Er was echter een klein probleem: de IND was niet aanwezig. De rechter deelde mee dat de overheid intern een fout had gemaakt in de planning waardoor duidelijk werd dat de afwezigheid geen bewuste keuze was geweest. 

 

 Inhoudelijke behandeling

De cliënt heeft aan de IND uitgebreid verslag kunnen doen van zijn asielrelaas. De advocaat moet de rechter overtuigen dat dit verhaal daadwerkelijk gebeurd is. De advocaat moet dan ook gebruik maken van zijn analytisch denkvermogen. Een cliënt zal als leek niet precies weten welke feiten van de zaak juridisch relevant zijn. Als advocaat dien je dan ook door een emotioneel beladen verhaal heen te prikken en de bruikbare feiten te onderscheiden van de onbruikbare. Ik vroeg mij af hoe een advocaat hier vaardig in wordt. 

Desgevraagd geeft de advocaat aan dat hij hiervoor cursussen heeft gevolgd en dat hij ook gebruik maakt van uitgebreide landeninformatie die hij onder meer via VluchtelingenWerk heeft verkregen. Uit deze landeninformatie blijkt dat in Eritrea minderjarige jongens kunnen worden geronseld voor militaire dienst. Maar hoe jong al geronseld wordt, is niet geheel duidelijk. Hier ligt dus het probleem van deze zaak. 

De tweede moeilijkheid van de zaak was dat de IND vond dat de cliënt niet duidelijk genoeg heeft verteld hoe hij zijn land illegaal heeft verlaten. Het is namelijk heel moeilijk om zomaar uit Eritrea te vertrekken. De grens wordt er goed bewaakt. 

Om een rechter te overtuigen moet je met goede gronden komen. Ik vind het een interessant vraagstuk hoe een advocaat dit voorbereidt en hoeveel tijd en energie dit kost. In de bijgewoonde zaak kwam de advocaat met rapporten van de EU over de mensenrechtensituatie in Eritrea. 

Volgens de advocaat wordt er veel tijd aan het gehele proces besteed. De cliënt wordt voorbereid op de gehoren bij de IND. De rapporten van de gehoren worden besproken met de cliënt. Eventueel worden correcties ingediend door de advocaat. Dus als de cliënt iets verkeerd aangeeft, dan moet dit worden gecorrigeerd in het rapport. 

In deze zaak is een voornemen uitgebracht door de IND om de zaak af te wijzen op basis van het rapport. Dit bespreekt de advocaat met de cliënt. Hierna dient de advocaat een schriftelijke reactie in. In het beroepschrift geeft de advocaat gronden aan waarom de beslissing van de IND geen stand zou kunnen houden. Bij dit alles hanteert de advocaat van de eerder genoemde landeninformatie. Ter voorbereiding van de zitting worden de belangrijke punten uit de zaak naar voren gebracht en ook besproken met de cliënt. Deze punten kunnen dan op de zitting worden aangehaald in het pleidooi. 

Rapporten: 

Voor het overtuigen van de rechter is het verstandig om het verhaal van de cliënt te onderbouwen met gezaghebbende bronnen. De advocaat in de zaak heeft diverse rapporten gebruikt om het verhaal van de cliënt te bewijzen. Het eerste rapport is het USDOS(US Department of State): Country Report on Human Rights Practises 2018 – Eritrea, 13 march 2019. Dit rapport ziet op de naleving van de Mensenrechten in Eritrea. Enkele voorbeelden van inbreuken genoemd in dit rapport zijn: martelingen, willekeurige moorden, ernstige beperkingen op godsdienstvrijheid, corruptie en mensenhandel. De advocaat wil op deze manier de rechter overtuigen dat het land niet leefbaar is voor de cliënt. 

Het tweede rapport is het EASO(European Asylum Support Office) COI(Country of Origin Information) report, Eritrea national service, exit and return – 30 september 2019. Dit is een lijvig rapport waarin het European Asylum Support Office de ontwikkelingen onderzoekt in Eritrea. Er wordt onderzoek gedaan naar iedere ontwikkeling betreffende het verlaten en binnenkomen van het land. Het pleidooi van de advocaat ziet vooral op het werven van kinderen om nationale diensten te verrichten. In het rapport staat aangegeven dat het schoolsysteem op een bepaalde manier ontworpen is om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Uitkomst/standpunten

In het begin van het schrijven van dit stuk, had ik nog geen antwoord op de belangrijkste vraag: “wat is de uitkomst van de asielzaak?”. Mag de jongen blijven? 

Hierbij moet ik mededelen dat de rechtbank Groningen de IND gelijk heeft gegeven. De rechtbank achtte het niet aannemelijk dat de cliënt op zijn twaalfde geronseld dreigde te worden en vond ook het reisverslag te onduidelijk. Voor een advocaat is het belangrijk om bij een tegenslag zoals deze professioneel te blijven. De advocaat moet de uitkomst met een rationeel oog bekijken. Naar mijns inziens is dit een lastige opgave. Ik heb de jongen tijdens de zitting bekeken en de vraag rees in mij wat hij al op zo’n jonge leeftijd heeft gezien en meegemaakt. Dit is voor mij onvoorstelbaar omdat Nederland deze levensomstandigheden niet kent. De uitspraak is daarom voor mij lastiger om los te laten. Het verhaal eindigt hier echter niet. De advocaat is nu in hoger beroep gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De tijd zal het leren wat er met de jongen zal gebeuren. 

 

Christopher Cats

 

 

 

 

Agenda

Vakgroepdiner

Ons jaarlijks diner met de Staats- en Bestuursrecht vakgroep is weer gepland! Interessante gesprekken onder het genot van een heerlijk driegangenmenu. Daarnaast natuurlijk netwerken met medestudenten en je docenten leren kennen! Meld je aan door een...

Vind je droombaan: Workshop Young Talent Factory

Wat zijn jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt? Kom erachter hoe jouw droombaan eruit ziet en wat jouw unieke talenten zijn tijdens deze workshop bij Young Talent Factory. Na afloop kun je de eerste stap richting jouw droombaan zetten! De workshop vindt...

Kroegcollege Benthem-arrest

Iedere rechtenstudent kent het Benthem-arrest, waarin het EVRM oordeelde dat een Kroonberoep zoals wij dat in Nederland kenden, in strijd is met artikel 6 lid 1 EVRM. Het arrest heeft dan ook een grote invloed gehad op het Nederlandse bestuursprocesrecht....

RECENTE POSTS

Het Benthem-arrest

Het Benthem-arrest

Als rechtenstudent stamp je diverse arresten met bijbehorende rechtsregels in je hoofd. Wat we ons wellicht niet direct realiseren is dat er achter deze rechtsregels ook een persoon schuil gaat. Neem het Benthem-arrest. Dit arrest zal menig rechtenstudent niet onbekend voorkomen. Hierin oordeelde het EVRM dat het Kroonberoep, zoals wij dat in Nederland kenden, in strijd is met artikel 6 lid 1 EVRM. Het arrest heeft dan ook een grote invloed gehad op het Nederlandse bestuursprocesrecht. Maar wie is de heer Benthem eigenlijk en wat voor invloed heeft deze uitspraak op hem persoonlijk gehad? Professor Herman Bröring zal vanavond tijdens ons kroegcollege hier meer over vertellen. Daarnaast heeft professor Bröring een interessante blog geschreven over zijn ontmoetingen met de heer Benthem, welke wij jullie niet willen onthouden. 

De uiteenlopende werkzaamheden van een RUG-docent: een interview met Michiel Duchateau

De uiteenlopende werkzaamheden van een RUG-docent: een interview met Michiel Duchateau

Voor een nieuwe MarcKrant Blog heeft Sophie Mein bij de vakgroep Michiel Duchateau uitgebreid geïnterviewd over zijn (studie)loopbaan, zijn werkweek en zijn werk als docent. De heer Duchateau is als docent verbonden aan de vakgroep Staats- en Bestuursrecht en Bestuurskunde (SBB) van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doceert verschillende vakken, die onder andere deel uitmaken van het Honoursprogramma en de master Staats- en Bestuursrecht. Daarnaast is de heer Duchateau voorzitter van de faculteitsraad.

De Wob en Whatsapp

De Wob en Whatsapp

Menig ambtenaar zal enigszins verbaasd met zijn ogen hebben geknipperd na het lezen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de WhatsApp-uitspraak. De Afdeling heeft recent besloten dat WhatsAppberichten van ambtenaren onder de Wob vallen, of deze nu op een werktelefoon of een privételefoon staan. Hiermee gaat de Afdeling een stapje verder dan de Rechtbank Midden-Nederland, die zich beperkte tot WhatsAppberichten die zich bevinden op zakelijke telefoons. Maar hoezo is een WhatsAppbericht een document in de zin van de Wob? En berusten dergelijke berichten onder een bestuursorgaan? Sophie Perlot gaat in dit artikel geeft in op hoe de Rechtbank en de Afdeling tot dit oordeel zijn gekomen, waarbij zij afsluit met enige opvattingen over deze uitspraak.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Click here to troubleshoot