Commissies

Lijkt het je leuk om actief te worden bij Frederik van der Marck? Stuur dan een mail naar bestuur@frederikvandermarck.nl

ACTIVITEITENCOMMISSIE 2018-2019

v.l.n.r.  Rozemijn Vaartjes, Daniël Tjeerdsma, Patrick Tjeerdsma, Nienke Doppenberg
Foto door Diana Tjeerdsma-Beens

De Activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten van de vereniging. Naast een aantal informele activiteiten ligt de focus op het organiseren van inhoudelijke bezoeken aan verscheidene organisaties, colleges en lezingen. Door middel van deze activiteiten willen wij onze leden een breed beeld geven van het staats- en bestuursrecht. Als studievereniging fungeren wij graag als brug tussen studie en praktijk!

Enkele van de jaarlijks terugkerende activiteiten zijn het vakgroepdiner, een bezoek aan de gemeenteraad of provinciale staten en een bezoek aan Den Haag. Daarnaast verzorgt de Activiteitencommissie jaarlijks pubquizzen, (borrel)lezingen en/of colleges, tentamentrainingen, kantoorbezoeken en bezoeken aan overheidsinstanties.

De Activiteitencommissie 2018-2019 bestaat uit de volgende leden:

Patrick Tjeerdsma (voorzitter)
Nienke Doppenberg
Daniël Tjeerdsma
Rozemijn Vaartjes

MARCKRANTCOMMISSIE 2018-2019

v.l.n.r. Sophie Mein, Hannah Hilberink, Hilde Klok, Maarten van der Laan, Eline Jonkman
Foto  door Diana Tjeerdsma-Beens

Sinds het collegejaar 2017-2018 worden de staats- en bestuursrechtelijke artikelen uitsluitend nog op de MarcKrant Blog gepubliceerd. Daarvoor werd de MarcKrant op papier gedrukt. De MarcKrantcommissie is verantwoordelijk voor onze blog, waarop uiteenlopende artikelen worden gepubliceerd van verschillende schrijvers. Van studenten tot gerenommeerde deskundigen, iedereen met een bijdrage op het gebied van staats- of bestuursrecht krijgt de kans deze onder een breed publiek te verspreiden. Ook is onze MarcKrant Blog het podium voor bedrijfsspecials en interviews. Nieuwsgierig geworden? Neem vooral een kijkje!

De MarcKrantcommissie 2018-2019 bestaat uit de volgende leden:

Hilde Klok (voorzitter)
Hannah Hilberink
Eline Jonkman
Maarten van der Laan
Sophie Mein

OPLEIDINGSCOMMISSIE 2018-2019

De Faculteit Rechtsgeleerdheid kent tien opleidingscommissies. Elke commissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit personeel. De opleidingscommissie voor rechtsgeleerdheid bestaat uit vier studentleden, waarvan er een door Frederik van der Marck is benoemd.

Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol binnen de kwaliteitszorg voor de faculteit. Ze staan namelijk dicht bij het onderwijs en hebben een adviserende functie op opleidingsniveau tegenover de Faculteitsraad, het Faculteitsbestuur en de Directeur Onderwijs. Een opleidingscommissie heeft drie kerntaken:

1. Advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER)
2. Het jaarlijks beoordelen van de wijze van het uitvoeren van de OER
3. Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs binnen de opleiding
Hierbij valt te denken aan de onderwijsuitvoering, de onderwijsprogrammering, studiebegeleiding, vakevaluaties etc.

Daarnaast heeft een opleidingscommissie een meldpuntfunctie richting studenten. Studenten kunnen klachten, suggesties en problemen over vakken, tentamens en stafleden aandragen bij de studentleden van hun opleidingscommissie.

Dit jaar zit Ellen de Vries namens Frederik van der Marck in de opleidingscommissie rechtsgeleerdheid. Je kunt haar bereiken via e.a.de.vries.4@student.rug.nl.

Agenda

Kerstfeest: Lawve under the Mistletoe!

Frederik van der Marck organiseert samen met Ten Behoeve van Rechtenstudenten, Progressief Rechten, Nexus en ELSA Groningen het grootste Kerstfeest van dit jaar!

Groninger Juristen Congres

Op 13 december vindt de 29e editie van het Groninger Juristen Congres plaats, met als onderwerp Law & (Public) Order. In de Grondwet staan onze rechten voor vereniging en vergadering verankerd. Toch worden deze rechten regelmatig beperkt door de overheid en voelt men...

ALV

Op 11 december 2018 zal onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden.

Recente posts

KEI moeilijk?

KEI moeilijk?

In 2012 is op initiatief van de Rechtspraak begonnen met het opzetten van ‘KEI’ (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak). Het hoofddoel hiervan was het mogelijk maken van volledige digitalisering binnen de rechtspraak binnen een paar jaar. Het hele KEI project heeft tot aan april 2018 al 220 miljoen euro gekost. Dit is een overschrijding van ruim 200 miljoen euro, nu de oorspronkelijke begroting was vastgelegd op 7 miljoen euro. In dit stuk kijkt Eline Jonkman naar KEI in het bestuursrecht, waarbij ze ingaat op de regeling in de Awb en wat er tot op heden van KEI in het bestuursrecht in de praktijk terecht is gekomen.

Frederik zoekt bestuur 2019-2020!

Frederik zoekt bestuur 2019-2020!

Een bestuursjaar is de ideale manier om meer uit je studie te halen! Samen met je bestuursleden ben jij verantwoordelijk voor het algehele reilen en zeilen van de vereniging. Een bestuursjaar staat goed op je cv en je leert ontzettend veel leuke mensen kennen. Daarnaast is een bestuursjaar bij Frederik van der Marck zeer goed te combineren met je studie. Klik om meer te lezen.

De loopbaan van een RUG-docent: een interview met Arend Koenes

De loopbaan van een RUG-docent: een interview met Arend Koenes

Voor een nieuwe MarcKrant Blog heeft Sophie Mein bij de vakgroep bestuursrecht-docent Arend Koenes uitgebreid geïnterviewd over zijn (studie)loopbaan, zijn werkweek en zijn werk als docent. De heer Koenes is als part-time docent verbonden aan de vakgroep Staats- en Bestuursrecht en Bestuurskunde (SBB) van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is de heer Koenes werkzaam bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie-ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.