De stikstofproblematiek op hoofdlijnen

De stikstofproblematiek op hoofdlijnen

De stikstofproblematiek op hoofdlijnen Op 29 mei jongstleden heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak gedaan in een zaak over het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS) (hierna: de PAS-uitspraak).[1] De PAS-uitspraak en de...
Voorstellen bestuur!

Voorstellen bestuur!

Voorstellen bestuur! Het collegejaar is weer begonnen, en dat betekent voor onder andere Frederik van der Marck een nieuw bestuur! Terwijl jullie alweer druk aan het zwoegen zijn in de collegezalen, is het nieuwe bestuur bezig om de gemaakte plannen voor Frederik in...
Het Benthem-arrest

Het Benthem-arrest

Het Benthem-arrest Als rechtenstudent stamp je wekelijks diverse arresten met bijbehorende rechtsregels in je hoofd. Wat we ons wellicht niet direct realiseren is dat er achter deze rechtsregel ook een persoon schuil gaat. Neem nu het Benthem-arrest. Deze zal menig...
De Wob en Whatsapp

De Wob en Whatsapp

De Wob en WhatsappMenig ambtenaar zal enigszins verbaasd met zijn ogen hebben geknipperd na het lezen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) in de WhatsApp-uitspraak. Op grond van de Wob kan eenieder een...