Het Benthem-arrest

Het Benthem-arrest

Het Benthem-arrest Als rechtenstudent stamp je wekelijks diverse arresten met bijbehorende rechtsregels in je hoofd. Wat we ons wellicht niet direct realiseren is dat er achter deze rechtsregel ook een persoon schuil gaat. Neem nu het Benthem-arrest. Deze zal menig...
De Wob en Whatsapp

De Wob en Whatsapp

De Wob en WhatsappMenig ambtenaar zal enigszins verbaasd met zijn ogen hebben geknipperd na het lezen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) in de WhatsApp-uitspraak. Op grond van de Wob kan eenieder een...
KEI moeilijk?

KEI moeilijk?

KEI moeilijk? In 2012 is op initiatief van de Rechtspraak begonnen met het opzetten van ‘KEI’ (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak). Het hoofddoel hiervan was het mogelijk maken van volledige digitalisering binnen de rechtspraak binnen een paar jaar.1 Het hele KEI...