Het nieuws over Brexit is bijna niet meer bij te
houden, en telkens is weer de vraag: kan dat zo
maar en hoe zit dat eigenlijk staatsrechtelijk?
Volgens het Supreme Court is de opschorting
(prorogation) van het parlement onrechtmatig.
Wat staat er nu eigenlijk in die uitspraak en hoe
weten we nu al dat die de staatsrechtelijke
verhoudingen tussen regering, parlement en de
rechter de komende jaren zwaar kan
beïnvloeden? En hoe zit dat nu precies met de
vervroegde verkiezingen die er niet kwamen,
juist omdat de oppositie minister-president Boris Johnson niet vertrouwt? Of de voorzitter van de
Lagerhuis Bercow, die niet onpartijdig zou zijn omdat hij bepaalde amendementen op de wet die
een no-deal Brexit moet voorkomen niet in stemming bracht?
De medewerkers van de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde staan wekelijks
tijdens een speciale lunch bij een actueel onderwerp stil. Omdat er in Groot-Brittannië door de
Brexit op het moment zo ontzettend veel staatsrechtelijke zaken tegelijk spelen, staan de vakgroep
en Frederik van der Marck bij deze vragen graag wat uitgebreider stil. Deze keer niet tijdens een
lunch en evenmin met alleen medewerkers, maar juist met de gelegenheid voor jou om erbij te zijn
en met een afsluitende borrel.
Programma
De bijeenkomst is vooral bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over Brexit en het Britse
staatsrecht. We hopen daarbij op veel discussie en op vragen van zowel studenten als collega’s van
de vakgroep. Dit alles aan de hand van drie thema die, na een korte inleiding van mr. Michiel
Duchateau aan de orde komen:
1. Hoe zijn de parlementaire verhoudingen in het VK? Denk hierbij bv. aan moties van
wantrouwen, vervroegde verkiezingen en prorogation.
Prof. mr. Gerhard Hoogers
2. Wie heeft er controle over het wetgevingsproces in het VK? Denk hierbij bv. aan de anti-no-
deal-Brexit wet, die onlangs in no time is aangenomen, aan de positie van de voorzitter van het
Lagerhuis, aan de conventie dat de kroon de bekrachtiging nooit weigert en aan de vraag wat
de rol het Hogerhuis in dit alles precies is.
Prof. mr. Solke Munneke
3. De rol van de rechterlijke macht in het politieke proces. Hierbij gaat het vooral om de
genoemde uitspraak van het Supreme Court van 24 september. Wat staat daarin? En vestigt het
Supreme Court zich eigenlijk niet en passant als constitutionele rechter?
Mr. Jelle Roelfsema & mr. Bas Tadema
Meld je snel aan, voordat het te laat is. Hopelijk tot 18 oktober!

Wanneer? Vrijdag 18 oktober van 15.00 tot 17.00 (met aansluitend borrel)
Waar? Zaal A3 van het Academiegebouw
Aanmelden: via frederikvandermarck@gmail.com. Let op: er zijn 10 plaatsen beschikbaar
voor studenten!