Het Benthem-arrest

Het Benthem-arrest

Het Benthem-arrest Als rechtenstudent stamp je wekelijks diverse arresten met bijbehorende rechtsregels in je hoofd. Wat we ons wellicht niet direct realiseren is dat er achter deze rechtsregel ook een persoon schuil gaat. Neem nu het Benthem-arrest. Deze zal menig...
Kroegcollege Benthem-arrest

Kroegcollege Benthem-arrest

Iedere rechtenstudent kent het Benthem-arrest, waarin het EVRM oordeelde dat een Kroonberoep zoals wij dat in Nederland kenden, in strijd is met artikel 6 lid 1 EVRM. Het arrest heeft dan ook een grote invloed gehad op het Nederlandse bestuursprocesrecht. Maar wie is...