Een bestuursjaar is de ideale manier om meer uit je studie te halen! Samen met je bestuursleden ben jij verantwoordelijk voor het algehele reilen en zeilen van de vereniging. Een bestuursjaar staat goed op je cv en je leert ontzettend veel leuke mensen kennen. Daarnaast is een bestuursjaar bij Frederik van der Marck zeer goed te combineren met je studie. De functies waarvoor je kan solliciteren zijn: voorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris intern en commissaris extern. Wil je meer weten over wat deze functies inhouden? Kijk dan even hieronder. Heb je nog vragen? Neem dan vooral contact op met één van de huidige bestuursleden!

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht en algemene aanspreekpunt van de vereniging. Hij of zij zit de wekelijkse bestuursvergadering voor en is voorzitter van de Algemene Ledenvergadering. Hij of zij coördineert en stimuleert de activiteiten van het bestuur. De voorzitter houdt het overzicht over de vereniging en ziet erop toe dat de beleidsdoelen worden behaald binnen het verenigingsjaar. Verder zorgt de voorzitter er in verschillende overlegorganen (waaronder het Verenigingenoverleg Groningen) dat de belangen van de vereniging behartigd worden.

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor alle correspondentie met de leden en alumni van de vereniging. Hij of zij houdt het ledenbestand bij en is tevens notulist tijdens de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering. Na afloop van een vergadering stelt hij of zij tijdig de notulen op. Ook beheert de secretaris de verschillende social media-accounts van de vereniging.

Penningmeester

De penningmeester draagt zorg voor het beheer en behoud van de financiën binnen de vereniging en is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven die door de vereniging worden gedaan. Aan het begin van het bestuursjaar stelt de penningmeester een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur en de algemene ledenvergadering. Aan het eind van het bestuursjaar schrijft de penningmeester een financieel jaarverslag en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur en de algemene ledenvergadering. Tot slot onderhoudt de penningmeester het contact met de kascommissie.

Commissaris intern

De commissaris intern is het aanspreekpunt voor de actieve leden en motiveert hen deel te laten nemen aan de verenigingsactiviteiten. Naast algemeen bestuurslid is de commissaris intern ook voorzitter van de Activiteitencommissie. In samenwerking met deze commissie organiseert hij of zij alle activiteiten van Frederik van der Marck.

Commissaris extern

De commissaris extern is verantwoordelijk voor alle externe relaties van de vereniging. Hij of zij onderhoudt bijvoorbeeld het gehele jaar door contact met kantoren en bedrijven inzake samenwerkingen en acquisitie. Ook stelt hij of zij zelfstandig samenwerkingscontracten op. De commissaris extern is algemeen bestuurslid en daarnaast ook voorzitter van de MarcKrantcommissie. Deze commissie voorziet de MarcKrant Blog, de verenigingsblog, van spraakmakende staats- en bestuursrechtelijke artikelen.